Không cần phải nói cho giới trẻ biết David Beckham giàu, đẹp, ăn mặc hợp mốt, yêu vợ, thương con thế nào nữa. Nhưng để có được ngày hôm nay, con đường Becks đi qua cũng không hoàn toàn được trải một tấm thảm bằng nhung.