“Không bao giờ ta được phép tự nhủ 'Mình đã hoàn thành sự nghiệp'. Tự hài lòng rằng mình đã đạt được mục đích - đó là thời điểm nguy hiểm nhất”.