Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết bí mật của bờ biển đầy những viên đá lấp lánh này.