MC "Cố lên con yêu" cho rằng phụ nữ muốn chăm chồng phải vừa cương vừa nhu và sự khéo léo là chìa khóa của hạnh phúc gia đình.