Thiết kế dòng trang sức riêng với tiền bán được gây quỹ giúp đỡ và hỗ trợ trẻ em gặp nguy hiểm trên thế giới. Dự án đầy ý nghĩa của Louis Vuitton đang bước sang năm thứ hai với sứ mệnh tuyệt vời.