Salmonoid, Nhà 9NKC, Pots 'n Pan và La Badiane, với chi phí khoảng 1 triệu cho 2 người là gợi ý cho bạn khi chưa biết đi đâu trong tối 20/10 ở Hà Nội.