Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô, từ 10/10, NEM tổ chức lễ hội đồng giá từ 89.000 đồng tại hệ thống showroom tại Hà Nội.