Nhà thiết kế Công Trí trở lại với bộ sưu tập “Hanoia design by Công Trí” dựa trên chất liệu lụa sơn mài cao cấp Lãnh Mỹ A, trình diễn 1 đêm duy nhất tại Hà Nội đầu tháng 11. 2016