Bạn thường xuyên bị con gái giận dỗi vì chúng cho rằng bạn lo lắng quá nhiều và không chịu tin tưởng rằng chúng đã lớn và có thể quyết định cũng như làm được tất cả mọi việc.