Không có phụ nữ thì các đấng mày râu có thể nhìn hình để dễ dàng thắt ca vát cho mình nhé.