Khác hẳn các chương trình trước, mùa giải thứ 8 sẽ là cuộc thi của những người mẫu chuyên nghiệp.